Faculty of Arabic Language

KUNJUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM 

Pada 29 Ogos 2023, Fakulti Bahasa Arab Universiti Islam Sultan Sharif Ali menyambut rombongan dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim. Rombongan ini dipimpin oleh Dr. Muhammad Walid MA, Penasihat Dekan Hal Ehwal Pelajar. Semasa kunjungan mereka ke UNISSA, mereka mengikuti Academic Writing Training yang disampaikan oleh Prof. Dr. Khatijah binti Othman dari Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Islam serta Prof. Madya Dr. Muhammadul Bakir dari Fakulti Bahasa Arab.

Pada 31 Ogos 2023, rombongan tersebut juga menghadiri ceramah bertajuk “Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di UNISSA” yang disampaikan oleh Dr. Achmad Yani dari Fakulti Bahasa Arab.

 

 

  

 

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 232
UNISSAFBA2022@gmail.com

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M.

1:30P.M. – 4:30P.M.

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 232
UNISSAFBA2022@gmail.com

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M.

1:30P.M. – 4:30P.M.