Faculty of Arabic Language

MAJLIS PENANDATANGAN MEMORANDUM KERJASAMA (MoA)

FAKULTI BAHASA ARAB, UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

DENGAN

FAKULTAS TARBIAH DAN PERGURUAN, UIN SUNAN AMPEL

Pada 3 Mei 2023 bersamaan dengan 12 Syawal 1444H, hari Rabu jam 2 petang telah berlangsung Majlis Penandatanganan Memorandum Kerjasama (MoA) antara Fakulti Bahasa Arab, Universiti Islam Sultan Sharif Ali bersama dengan Fakultas Tarbiah dan Perguruan, UIN Sunan Ampel secara online.

Mewakili penandatangan memorandum tersebut ialah Dekan Fakulti Bahasa Arab iaitu Dr Hajah Rafidah binti Haji Abdullah bagi pihak UNISSA dan Prof Dr. H. Muhammad Thohir, S.Ag, M.Pd, Dejab Fakultas Tarbiah dan Perguruan bagi pihak UIN Sunan Ampel. Acara penandatangan telah disaksikan oleh Timbalan Dekan, Para Pensyarah serta kakitangan fakulti dari kedua belah pihak.

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 232
UNISSAFBA2022@gmail.com

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M.

1:30P.M. – 4:30P.M.

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 232
UNISSAFBA2022@gmail.com

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M.

1:30P.M. – 4:30P.M.