Faculty of Arabic Language

MESYUARAT ANTARA FAKULTI BAHASA ARAB, UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI DENGAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

 

Pada 26 Julai 2023, bersamaan dengan 8 Muharram 1445H, hari Rabu jam 10 pagi (waktu Brunei), Fakulti Bahasa Arab, Universiti Islam Sultan Sharif Ali bersama dengan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, telah mengadakan mesyuarat mengenai MoA  diantara kedua universiti dan fakulti berkenaan melalui platform zoom (online).

Antara wakil yang hadir dalam mesyuarat ini dari FBA, UNISSA YM Dr Hajah Norhayati binti Haji Abd Karim, Tim Dekan Fakulti Bahasa Arab dan YM Dr Achmad Yani, Penolong Kanan Profesor dan dari perwakilan FTIK, IAIN Pontianak antaranya terdiri daripada YM Dr. H. Hermansyah, M.AG, Dekan FTIK, YM Eka Hendry Ar, M.SI, Wakil Dekan Fakulti Bidang Akademik & Pengembangan Lembaga, YM Helva Zurayah, M.AG, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, YMDekan Bidan Kemahasiswaan & Kerjasama Dr. Sahrani, M. PD beserta dengan warga Prodi FTIK. 

Hasil dari perbincangan ini behasrat untuk mengadakan penandatangan Memorandum MoA khususnya dalam program kerjasama antara kedua Fakulti iaitu Program Academic Staff Mobility di masa akan datang.

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 232
UNISSAFBA2022@gmail.com

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M.

1:30P.M. – 4:30P.M.

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 232
UNISSAFBA2022@gmail.com

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M.

1:30P.M. – 4:30P.M.