Faculty of Arabic Language

MAHRAJAN HAFL AL-TAKHARRUJ KE 12

Sempena Mahrajan Hafl Al-Takharruj ke 12 yang disambut pada 16 Ogos 2022, Fakulti Bahasa Arab diberikan kesempatan untuk menyertai pameran yang mencerminkan maksud tema Mahrajan Hafl Al-Takharruj iaitu: “Teknologi Islam Memacu Pembangunan Ummah“.

Bertepatan dengan tema ini, pelajar Fakulti Bahasa Arab mempamerkan poster mengenai aktiviti mereka yang mana bertepatan dengan tema berkenaan iaitu “Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Media Massa”.

Disamping itu juga, disisipkan juga Interaksi pelajar Lepsan Ijazah. Nur Bashirah binti Haji Rosmin dengan mahasiswi Antarabangsa dari Amman secara dalam talian yang berlangsung semasa pembukaan Mahrajan Half Al-Takharruj.

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 232
UNISSAFBA2022@gmail.com

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M.

1:30P.M. – 4:30P.M.

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 232
UNISSAFBA2022@gmail.com

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M.

1:30P.M. – 4:30P.M.