Faculty of Arabic Language

SEMINAR ANTARABANGSA BERTAJUK RECONSTRUCTING ISLAMIC IDENTITY THROUGH LANGUAGE, LITERATURE and HISTORY

Pada 22 September 2022, Fakulti Bahasa Arab, Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) dengan kerjasama Fakulti Adab dan Sains Kemanusiaan, Universiti Islam Negeri Sunan Ampel (UNISA) telah mengadakan seminar secara online.

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 232
UNISSAFBA2022@gmail.com

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M.

1:30P.M. – 4:30P.M.

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 232
UNISSAFBA2022@gmail.com

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M.

1:30P.M. – 4:30P.M.