Faculty of Arabic Language

MAJLIS PENYAMPAIAN PINGAT DAN HADIAH BUKU SEMPENA HAFL AL-TAKHARRUJ KE-12, UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 30 Ogos. – Dalam meraikan lagi kecemerlangan para graduan khususnya bersempena Hafl Al-Takharruj Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) Ke-12 mengadakan Majlis Penyampaian Pingat dan Hadiah Buku (MPPHB), hari ini, yang berlangsung di Dewan Serambi Suloh, Tarindak D’Seni, di sini.

Hadir selaku tetamu kehormat dan juga menyempurnakan penyampaian pingat dan hadiah buku, Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Hajah Romaizah binti Haji Md. Salleh yang juga merupakan Pengerusi Majlis UNISSA.

Sebanyak 5 pelajar dari Fakulti Bahasa Arab menerima hadiah buku pada acara tersebut. Tahniah dan Syabas….!!

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 232
UNISSAFBA2022@gmail.com

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M.

1:30P.M. – 4:30P.M.

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 232
UNISSAFBA2022@gmail.com

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M.

1:30P.M. – 4:30P.M.