Faculty of Arabic Language

HAFL AL-TAKHARRUJ KE 12

Pada 29 Ogos 2022, seramai 431 orang graduan Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) termasuklah pelajar Sarjana Muda dan Lepasan Ijazah Fakulti Bahasa Arab telah diraikan dengan pengurniaan ijazah pada Majlis Hafl Al-Takharruj ke-12 UNISSA yang berlangsung di Dewan Plenari, Pusat Persidangan Antarabangsa (ICC), Berakas.

Warga Fakulti Bahasa Arab mengucapkan tahniah dan didoakan sentiasa istiqamah berbakti kepada Ugama, Bangsa dan Negara.

 

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 232
UNISSAFBA2022@gmail.com

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M.

1:30P.M. – 4:30P.M.

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 232
UNISSAFBA2022@gmail.com

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M.

1:30P.M. – 4:30P.M.