Faculty of Arabic Language

PROGRAM AL MAWSIM AL THAQAFI

Tempat L1.2, UNISSA
Tarikh10 & 20 Mac 2021
SasaranTenaga Akademik dan pelajar Siswazah
Objektifmemberi ruang dan peluang kepada warga FBA, khususnya tenaga akademik dan pelajar siswazah, untuk membentangkan kertas kerja hasil kajian, sama ada pernah dibentangkan di seminar dan persidangan dalam mahupun luar negara.

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 232
fal@unissa.edu.bn

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M.

1:30P.M. – 4:30P.M.

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 232
fal@unissa.edu.bn

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M.

1:30P.M. – 4:30P.M.