Faculty of Arabic Language

MAJLIS BERBAGI REZEKI BERSAMA ANAK YATIM SEMPENA BULAN RAMADHAN 2023

Anjuran Fakulti Bahasa Arab, Universiti Islam Sultan Sharif Ali

 

 

Majlis Berbagi Rezeki Bersama Anak Yatim Sempena Bulan Ramadhan 2023 yang diadakan pada 16 April 2023. Disamping itu, majlis ini juga merupakan majlis Anjuran Fakulti Bahasa Arab, Universiti Islam Sultan Sharif yang dijalankan bagi bersama-sama mengeratkam hubungan antara para pelajar, tenaga pengajar Fakulti Bahasa Arab, UNISSA bersama anak-anak yatim Kampung Mata-Mata, Gadong serta memberi sumbangan sempena Bulan Ramadhan kepada golongan anak yatim di Negara Brunei Darussalam khususnya Penduduk Kampung Mata-Mata, Gadong. Majlis ini telah dirasmikan dan dijayakan dengan kehadiran tetamu kehormat yang terdiri daripada  Profesor Madya Dr Siti Sara binti Haji Ahmad, Penolong Rektor Universiti Sultan Sharif Ali (Hal Ehwal Akademik) UNISSA.

Program  ini dapat mencapai objektif untuk menyambut bulan Ramadhan yang mulia ini dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat, yang diungkayahkan daripada kalangan pelajar aliran Arab. Majlis ini juga berjaya terlaksana atas kerjasama serta perpaduan dari pelbagai pihak yang terlibat termasuklah badan pelajar, ahli jawatan kuasa, para pensyarah serta para pelajar Fakulti Bahasa Arab.

 

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 232
UNISSAFBA2022@gmail.com

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M.

1:30P.M. – 4:30P.M.

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 232
UNISSAFBA2022@gmail.com

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M.

1:30P.M. – 4:30P.M.