Faculty of Arabic Language

Minggu Ta’aruf Bagi Pelajar Fakulti Bahasa Arab, Universiti Islam Sultan Sharif Ali

Seramai 459 orang kemasukan pelajar ke Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) bagi Sesi Pengajian 2022 / 2023 terdiri daripada 365 pelajar dalam Program Prasiswazah dan 94 pelajar dalam Program Siswazah. Daripada jumlah berkenaan 19 pelajar merupakan pelajar Fakulti Bahasa Arab.

Pada 26 Julai 2022, Fakulti berpeluang untuk mengadakan sesi taklimat bersama dengan pelajar baru tahun 1 bertempat di Kem Latihan,PKBN.

Selamat Datang ke Fakulti Bahasa Arab….

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 232
UNISSAFBA2022@gmail.com

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M.

1:30P.M. – 4:30P.M.

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 232
UNISSAFBA2022@gmail.com

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M.

1:30P.M. – 4:30P.M.