Council

yang-berhormat-dato-seri-setia-awang-haji-hamzah-bin-haji-sulaiman

Chairman

Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman

Minister of Education

yang-berhormat-pehin-udana-khatib-dato-paduka-seri-setia-ustaz-haji-awang-badaruddin

Deputy Chairman

Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz
Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman

Minister of Religious Affairs

yang-berhormat-pehin-datu-seri-maharaja-dato-paduka-seri-setia-dr-ustaz-haji-awang-abdul-aziz-bin-juned

Member

Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned

State Mufti

yang-berhormat-awang-haji-ahmad-bin-pehin-orang-kaya-laila-setia-bakti-di-raja-dato-laila-utama-haji-awang-isa

Member

Yang Berhormat Awang Haji Ahmad bin Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakti Di-Raja Dato Laila Utama Haji Awang Isa

Attorney General

yang-berhormat-pehin-orang-kaya-paduka-seri-utama-dato-paduka-seri-setia-ustaz-haji-awang-salim-bin-haji-besar

Member

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Salim bin Haji Besar

Chief Shari’e Judge

yang-berhormat-abdul-hamid-sabli-bin-haji-arshad

Member

Yang Berhormat Abdul Hamid @ Sabli bin Haji Arshad

Legislative Council Member

yang-mulia-dayang-hajah-norliah-binti-haji-kula

Member

Yang Mulia Dayang Hajah Norliah binti Haji Kula
Permanent Secretary (Policy and Fiscal)

Ministry of Finance and Economy

yang-mulia-dr-haji-azman-bin-ahmad

Member

Yang Mulia Dr Haji Azman bin Ahmad
Permanent Secretary (Higher Education)

Ministry of Education

Dr-Haji-Norarfan-bin–Haji-Zainal-council

Member

Yang Mulia Dr Haji Norarfan bin Haji Zainal

Rector
Sultan Sharif Ali Islamic University

yang-mulia-dr-norfarizal-bin-othman

Member

Yang Mulia Dr Norfarizal bin Othman

Acting Director General of Public Service Department

yang-mulia-awang-haji-shahrildin-bin-pehin-orang-kaya-lela-utama-dato-paduka-haji-jaya

Member

Yang Mulia Awang Haji Shahrildin bin Pehin Orang Kaya Lela Utama Dato Paduka Haji Jaya

Managing Director
Syarikat Takaful Brunei Darussalam Sdn. Bhd.

yang-mulia-awang-javed-ahmad

Member

Yang Mulia Awang Javed Ahmad

Chief Executive Officer
Darussalam Enterprise

yang-mulia-dr-awang-nur-rahman

Member

Yang Mulia Dr Awang Nur Rahman

Chief Executive Officer
Ghanim International Corporation

yang-mulia-awang-ahmad-basuni-bin-haji-abbas

Member

Yang Mulia Awang Ahmad Basuni bin Haji Abbas

Brunei Darussalam Law Society

Dr-Arman-bin-Haji-Asmad-council

Senate Representative

Yang Mulia Dr Arman bin Haji Asmad

Assistant Rector

yang-mulia-awang-marzuki-bin-sabtu

Alumni Representative

Yang Mulia Mohammad Marzuqi bin Sabtu

Universiti Islam Sultan Sharif Ali

yang-mulia-puan-zalinawati-binti-haji-mohaimin

Secretary

Yang Mulia Puan Zalinawati binti Haji Mohaimin

Acting Registrar