Faculty of Arabic Language

BACAAN SURAH AL-KAHFI DAN TAZKIRAH

ANJURAN FAKULTI BAHASA ARAB, UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

BERSEMPENA ULANG TAHUN HARI KEBANGSAAN

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE-38

Tarikh 03 Mac 2022
Tempat Secara atas Talian
Penyampai Tazkirah Muhammad Darussalam, mahasiswa Sarjana Bahasa Arab dan Terjemahan, Fakulti Bahasa Arab, UNISSA
Kehadiran  Turut  hadir  dalam program tersebut ialah Yang Mulia Dr Arman bin Haji Asmad, Pemangku Timbalan Rektor UNISSA, Yang Mulia Prof. Madya Dr Siti Sara binti Haji Ahmad, Penolong Rektor UNISSA (Akademik) / Dekan Fakulti Bahasa Arab, Yang Mulia Dr Haji Hambali bin Haji Jaili, Pemangku Penolong Rektor (Antarabangsa dan Perkhidmatan), para pensyarah, mahasiswa/wi, warga UNISSA dan orang ramai.

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 232
UNISSAFBA2022@gmail.com

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M.

1:30P.M. – 4:30P.M.

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 232
UNISSAFBA2022@gmail.com

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M.

1:30P.M. – 4:30P.M.