Faculty of Arabic Language

SESI TEMUBUAL BERSAMA DENGAN PARA TOKOH BRUNEI, PENYELIDIKAN ENSIKLOPEDIA NEGARA ZIKIR 5 KOLABORASI FAKULTI BAHASA ARAB (FBA) DAN FAKULTI PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM (FPPI) DENGAN PUSAT SEJARAH BRUNEI

Temubual bersama dengan Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Paduka Setia Raja Dato Paduka Seri Setia Awang Haji Suhaili bin Haji Mohiddin

Tarikh10 Disember 2020 (Khamis) Jam 9 pagi
Tempat Sesi TemubualTingkat 4, Bangunan Mahkamah Syariah, Jalan Stoney, Bandar Seri Begawan
Senarai Nama PenyelidikUNISSA  

1. Prof Madya Dr Siti Sara binti Haji Ahmad
2. Ustaz Muhammed Sahrin bin Haji Masri
3. Dr Muhammad Alif bin Haji Sismat
4. Dr Nurzakiah binti Haji Ramlee
5. Norhayati binti Haji Abd Karim  

PUSAT SEJARAH  

1) Adibah Md Jaafar
2)Mohamad Hazim bin Hj Hashim
3) Mohammad Azri bin Abdullah
4) Pg Fawzy bin Pg Hj Ahmad, Bhg. Penggambaran.

Temu bual bersama dengan (anak YB Pehin), Dk Saadatul Hannan binti Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abd. Rahman.

Tarikh22 Disember 2020 (Selasa) Jam 3 petang
Tempat Sesi TemubualLI.3
Senarai Nama PenyelidikUNISSA

1. Prof Madya Dr Siti Sara binti Haji Ahmad
2.Ustaz Muhammed Sahrin bin Haji Masri
3. Dr Hajah Masuriyati binti Haji Yahya
4. Dr Mariam binti  Abdul Rahman
5. Dr Nurzakiah binti Haji Ramlee
6. Norhayati binti Haji Abd Karim  

PUSAT SEJARAH

1. Adibah Md Jaafar
2.Mohamad Hazim bin Hj Hashim
3. Mohammad Azri bin Abdullah
4. Pg Fawzy bin Pg Hj Ahmad 

Temubual bersama dengan Yang Berhormat Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr. Ustaz Haji Awang Mohd. Zain bin Haji Serudin

Tarikh24 Disember 2020 (Khamis) Jam 9.30 pagi
Tempat Sesi TemubualNo.166, Kampong Lambak, KM 8.5, Jalan Berakas, BB1714, Negara Brunei Darussalam
Senarai Nama PenyelidikUNISSA  

1. Prof Madya Dr Siti Sara binti Haji Ahmad
2. Dr Hajah Rafidah binti Haji Abdullah
3. Dr Muhammad Alif bin Haji Sismat
4. Dr Nurzakiah binti Haji Ramlee
5. Norhayati binti Haji Abd Karim

PUSAT SEJARAH  

1. Adibah Md Jaafar
2.Mohamad Hazim bin Hj Hashim
3. Mohammad Azri bin Abdullah
4.Pg Fawzy bin Pg Hj Ahmad 

Temu bual wakil (anak)YB Pehin, Ustazah Mahyana binti Yang Berhormat Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim.

Tarikh29 Disember 2020 Jam 9.30 pagi
Tempat Sesi TemubualTkt 2, Bahagian Kemajuan Syiar Islam, KHEU
Senarai Nama PenyelidikUNISSA

1. Prof Madya Dr Siti Sara binti Haji Ahmad
2. Dr Muhammad Alif bin Haji Sismat
3. Norhayati binti Haji Abd Karim  

PUSAT SEJARAH

1. Adibah Md Jaafar
2. Hj Mohammad Dhiyauddin kn bin Hj Md Daud
3. Awg Ehza Ahwaz Safaraz

Temubual bersama dengan (anak) Allahyarham Pehin Datu, Dr. Hjh Nurol Huda binti Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr.) Awang Haji Ismail

Tarikh14 Januari 2021 (Khamis) 2 Ptg
Tempat Sesi TemubualL1.2, Tingkat 1, Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA),Gadong
Senarai Nama PenyelidikUNISSA

1. Prof Madya Dr Siti Sara binti Haji Ahmad
2. Dr Muhammad Alif bin Haji Sismat
3. Norhayati binti Haji Abd Karim

PUSAT SEJARAH

1. Adibah Md Jaafar
2.Mohamad Hazim bin Hj Hashim
3.Haji Mohammad Dhiyauddin bin Hj Mohd. Daud
4.Pg Fawzy bin Pg Hj Ahmad

5. turut hadir sama seramai 8 orang mahasiswa/i UBD yang membuat penempatan kerja sementara di Pusat Sejarah Brunei

Temubual Bersama dengan Allahyarham Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Profesor Kehormat (Dr) Haji Awang Mohd. Jamil AlSufri bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Haji Awang Umar.

Tarikh18 Januari 2021 Isnin Jam 10.15 pagi
Tempat Sesi TemubualKg Mabohai
Senarai Nama PenyelidikUNISSA

1. Prof Madya Dr Siti Sara binti Haji Ahmad
2. Dr Hajah Rafidah binti Haji Abdullah
3. Dr Muhammad Alif bin Haji Sismat
4. Dr Nurzakiah binti Haji Ramlee
5. Norhayati binti Haji Abd Karim  

PUSAT SEJARAH

1. Adibah Md Jaafar
2.Dayang Mastinah binti Malik
3.Awg Ehza Ahwaz Safaraz bin Jefriddin

Temubual bersama dengan Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Wijaya Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abdul Aziz bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Haji Awang Umar

Tarikh20 Januari 2021 (Rabu) Jam: 2 ptg
Tempat Sesi Temubual16, Simpang 23, Serusop BB2314
Senarai Nama PenyelidikUNISSA  

1. Prof Madya Dr Siti Sara binti Haji Ahmad
2. Dr Hajah Rafidah binti Haji Abdullah
3. Dr Mariam binti Abd Rahman
4.Dr Muhammad Alif bin Haji Sismat
5. Dr Nurzakiah binti Haji Ramlee
6. Norhayati binti Haji Abd Karim
7. Hajah Radziah binti Haji Abdullah  

PUSAT SEJARAH  

1. Adibah Md Jaafar
2.Dayang Mastinah binti Malik

Temubual Bersama dengan Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Hj Awg Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Hj Awang Othman

Tarikh28 Februari 2021 Jam 10 pagi
Tempat Sesi TemubualDaraina 8, Spg 530, Jalan Kota Batu, Kg Sungai Besar
Senarai Nama PenyelidikUNISSA  

1. Prof Madya Dr Siti Sara binti Haji Ahmad
2. Ustaz Muhammed Sahrin bin Haji Masri
3. Dr Mariam binti Abdul Rahman
4. Dr Nurzakiah binti Haji Ramlee
5. Norhayati binti Haji Abd Karim

PUSAT SEJARAH

1. Adibah Md Jaafar
2. Mohamad Hazim bin Hj Hashim
3. Mohammad Azri bin Abdullah
4. Awang Ehza Ahwaz Safaraz bin Jeferiddin
 

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 232
fal@unissa.edu.bn

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M.

1:30P.M. – 4:30P.M.

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 232
fal@unissa.edu.bn

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M.

1:30P.M. – 4:30P.M.