Centre for the Promotion of Knowledge and Language

Downloads

LI.02 BORANG PERIBADI PELAJAR 2022

LI.02 BORANG PERIBADI PELAJAR - PG DIP FSL

APPLICATION FOR STUDENT RESEARCH

BORANG PERMOHONAN KEBENARAN UNTUK MEMBUAT PENYELIDIKAN KAJIAN

BORANG KHIDMAT MASYARAKAT INDIVIDU

BORANG KHIDMAT MASYARAKAT BERKUMPULAN

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Simpang 347, Jalan Pasar Gadong,
BE1310, Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 160
cpkl@unissa.edu.bn

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M. | 1:30P.M. – 4:30P.M.