Parent Department data not found, please set the Related Department Attribute.

PROGRAM TALAQQI TILAWAH AL-QUR’AN BERSANAD

Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) melalui Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat (PKPSH) dengan kerjasama Fakulti Usuluddin telah membukakan pendaftaran bagi Program Talaqqi Tilawah Al-Qur’an Bersanad (PTTA) untuk orang ramai bagi sesi Januari 2023 secara atas talian (on-line).

Program Talaqqi Tilawah Al-Quran Bersanad ini akan diadakan bermula 13 Januari 2023 iaitu pada hari Jumaat.

Objektif Program adalah untuk memberi peluang kepada masyarakat awam untuk belajar Al-Qur’an secara bertalaqqi dan musyafahah serta meningkatkan kualiti dan mutu bacaan para peserta.

Kink pendaftaran: https://bit.ly/TALAQQI01

Tarikh tutup pendaftaran: hari Sabtu, 31 Disember 2022, jam 4:30 petang.

KURSUS BELAJAR BAHASA ARAB SESI JANUARI 2023

Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) melalui Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat (PKPSH) dengan kerjasama Fakulti Bahasa Arab (FBA) telah menawarkan Kursus Belajar Bahasa Arab untuk orang ramai bagi sesi Januari 2023 secara dalam talian (on-line).

Kursus Belajar Bahasa Arab ini akan diadakan bermula 20 Januari 2023M selama 12 minggu iaitu pada setiap hari Jumaat atau hari Ahad. Manakala Program Kemahiran Bahasa Al-Qur’an (PKBQ) dan Program Tatabahasa Al-Qur’an (PTBQ) diadakan selama 8 minggu setiap hari Jumaat dan hari Ahad.

Objektif Program ialah bagi membuka peluang kepada orang ramai untuk mempelajari asas bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Qur’an.

Link Pendaftaran: https://bit.ly/C4LKBBQ.

Tarikh tutup pendaftaran: Hari Sabtu, 31 Disember 2023M, jam 4:30 petang.

PROGRAM TADABBUR AL-QUR’AN, SESI JANUARI 2023

Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) melalui Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat dengan kerjasama Fakulti Usuluddin menawarkan Program Tadabbur Al-Qur’an untuk orang ramai bagi sesi Januari 2023M secara dalam talian (on-line).

Program Tadabbur Al-Qur’an ini akan diadakan bermula 15hb Januari 2023M selama 6 minggu iaitu pada setiap hari Ahad, bermula jam 8.30 pagi hingga 10.00 pagi (1 jam 30 minit). Modul yang ditawarkan pada sesi ini ialah Juz ‘Amma (iaitu bermula surah Ad-Dhuha hingga Al- Masad).

Objektif Program ialah untuk membimbing masyarakat awam dalam memberikan kefahaman dan penghayatan kepada al-Qur’an melalui rujukan dan kitab-kitab tafsir yang muktabar. Ini selaras dengan konsep Negara Zikir dan rakyat celik Al-Qur’an sepertimana yang dihasratkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Link Pendaftaran: https://bit.ly/PTQC4L

Tarikh Tutup Pendaftaran: hari Jumaat, 23 Disember 2022M, jam 4.30 petang

PROGRAM KHIDMAT AKADEMIK: ACCOUNTING 101: WHAT, WHY & HOW?

Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) melalui Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat menawarkan Program Khidmat Akademik secara percuma kepada orang ramai. 

Program ini akan diadakan pada hari Sabtu, 10 Disember 2022M bersamaan 16 Jamadil Awal 1444H bermula jam 9:30 hingga 11:00 pagi (1 jam 30 minit) melalui platform secara dalam talian (Zoom Webinar). Tajuk kuliah bagi sesi ini ialah Accounting 101: What, Why & How? yang akan disampaikan oleh Hajah Nurul Nabilah binti Haji Ali, Timbalan Pengarah, Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat, UNISSA.

Orang ramai yang ingin mengikuti Program Khidmat Akademik ini bolehlah melayari link berikut:

https://us06web.zoom.us/j/85479969377 (passcode: UNISSA)

PROGRAM KHIDMAT AKADEMIK: URUSLAH HARTA SEBELUM KEMATIAN

Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) melalui Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat menawarkan Program Khidmat Akademik secara percuma kepada orang ramai. 

Program ini akan diadakan pada hari Sabtu, 05 November 2022M bersamaan 10 Rabiul Akhir 1444H bermula jam 9:30 hingga 11:00 pagi (1 jam 30 minit) melalui platform secara dalam talian (Zoom Webinar). Tajuk kuliah bagi sesi ini ialah Uruslah Harta Sebelum Kematian yang akan disampaikan oleh Awang Haji Hayattuddin bin Haji Moksin, Tenaga Akademik Fakulti Syariah dan Undang-Undang, UNISSA.

Orang ramai yang ingin mengikuti Program Khidmat Akademik ini bolehlah melayari link berikut:

https://us06web.zoom.us/j/87820138114 (passcode: UNISSA)

PROGRAM KHIDMAT AKADEMIK: HOW TO ENGAGE WITH YOUR STUDENTS IN LEARNING?

Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) melalui Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat menawarkan Program Khidmat Akademik secara percuma kepada orang ramai. 

Program ini akan diadakan pada hari Sabtu, 01 Oktober 2022M bersamaan 05 Rabiul Awal 1444H bermula jam 9:30 hingga 11:00 pagi (1 jam 30 minit) melalui platform secara dalam talian (Zoom Webinar). Tajuk kuliah bagi sesi ini ialah How To Engage With Your Students In Learning? yang akan disampaikan oleh Dr. Hajah Halimaturradiah binti Dato Seri Setia Haji Metussin, Pensyarah, Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, UNISSA.

Orang ramai yang ingin mengikuti Program Khidmat Akademik ini bolehlah melayari link berikut: 

PROGRAM KHIDMAT AKADEMIK: HADIS PALSU POPULAR DALAM KALANGAN MASYARAKAT

Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) melalui Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat menawarkan Program Khidmat Akademik secara percuma kepada orang ramai. 

Program ini akan diadakan pada hari Sabtu, 03 September 2022M bersamaan 07 Safar 1444H bermula jam 9.30 hingga 11.00 pagi (1 jam 30 minit) melalui platform secara dalam talian (Zoom Webinar). Tajuk kuliah bagi sesi ini ialah Hadis Palsu Popular Dalam kalangan Masyarakat yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Mohd Khairul Nazif bin Haji Awang Damit, Timbalan Dekan, Hal Ehwal Pelajar, UNISSA.

Orang ramai yang ingin mengikuti Program Khidmat Akademik ini bolehlah melayari link berikut:

https://us06web.zoom.us/j/89875666738 (passcode: UNISSA)

SIRI FORUM BERSAMA ILMUAN; KONSEP KEPIMPINAN DAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM ISLAM

Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) melalui Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat akan mengadakan Siri Forum Bersama Ilmuan 2022 pada hari Sabtu, 24 Disember 2022M bersamaan 30 Jamadil Awal 1444H, pada jam 2.00 – 3.30 petang secara dalam talian.

Siri Forum bersama Ilmuan 2022 yang bertajuk Konsep Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat Dalam Islam ini akan dibentangkan oleh Emeritus Professor Datuk Dr Osman Bakar, Al-Ghazali Chair of Epistemology and Civilizational Studies and Renewal, ISTAC, International Islamic University Malaysia dan Dr Mohammad Hilmy Baihaqy bin Haji Awang Yusof, Ketua Unit Hal Ehwal Antarabangsa, UNISSA selaku moderator forum tersebut. 

Orang ramai yang ingin mengikuti Siri Forum Bersama Ilmuan ini bolehlah melayari link berikut: https://us06web.zoom.us/j/89096494040 (passcode: UNISSA).

PROGRAM TADABBUR AL-QURAN, SESI OKTOBER 2022

Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) melalui Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat dengan kerjasama Fakulti Usuluddin menawarkan Program Tadabbur Al-Qur’an untuk orang ramai bagi sesi Oktober 2022M secara dalam talian (on-line).

Program Tadabbur Al-Qur’an ini akan diadakan bermula 16 Oktober 2022M selama 6 minggu iaitu pada setiap hari Ahad, bermula jam 8.30 pagi hingga 10.00 pagi (1 jam 30 minit). Modul yang ditawarkan pada sesi ini ialah Juz Amma 1 (iaitu bermula surah An-Naba hingga Al-Lail).

Objektif Program ialah untuk membimbing masyarakat awam dalam memberikan kefahaman dan penghayatan kepada al-Qur’an melalui rujukan dan kitab-kitab tafsir yang muktabar. Ini selaras dengan konsep Negara Zikir dan rakyat celik Al-Qur’an sepertimana yang dihasratkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Link Pendaftaran: https://bit.ly/PTQC4L

Tarikh Tutup Pendaftaran: hari Sabtu, 24 September 2022M, jam 4.30 petang

PROGRAM DIPLOMA KEBANGSAAN DA’IE DAN KEPIMPINAN, SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2022/2023

BANDAR SERI BEGAWAN – Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) melalui Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat telah membukakan pendaftaran bagi Program Diploma Kebangsaan Da’ie dan Kepimpinan, semester 2 sesi 2022/2023 (separuh masa). Pihak UNISSA sukacita mengalu-alukan penyertaan pegawai-pegawai dan kakitangan kerajaan atau bukan kerajaan, serta orang ramai yang berminat untuk menyertai program ini.

Orang ramai yang ingin mendaftar boleh melayari link berikut: http://www.unissa.edu.bn/application/national-diploma-daie-and-leadership-programme/ atau dengan menghantar emel ke C4L@unissa.edu.bn. Tarikh akhir pendaftaran ialah pada hari Jumaat, 30 September 2022M

Sebarang pertanyaan lanjut mengenai perkara ini, orang ramai bolehlah menghubungi Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat, UNISSA di talian 2462000 sambungan 202/204 atau whatsapp ke nombor +6738254374 atau emel C4L@unissa.edu.bn.

Parent Department not found, please set the Related Department Attribute.