WORKSHOP ON WRITING ARTICLE

Share News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent News

Universiti Islam Sultan Sharif Ali melalui Pusat Penyelidikan dan Penerbitan telah mengadakan Workshop on Writing Article Sesi Pertama pada 1 Jun 2021 di UNISSA. Fasilitator bengkel ialah Prof.Dr Nehaluddin Ahmad, Tenaga Akademik Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Islam Sultan Sharif Ali.

Manakala Workshop on Writing Article Sesi Kedua pula telah diadakan pada 10 Julai 2021.