TAKLIMAT EXTREME GOAL SETTING BAGI MAHASISWA/I UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA) SESI PENGAJIAN 2023/2024

Share News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent News

05 Ogos 2023, Dewan Auditorium, Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) – Pejabat Hal Ehwal Pelajar mengambil inisiatif dengan mengadakan taklimat motivasi bagi memberikan celik akal kepada Mahasiswa/i UNISSA yang baharu melangkah ke alam universiti di dalam membuat perancangan matlamat kehidupan mereka.

Acara dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah, diikuti dengan taklimat Extreme Goal Setting yang disampaikan oleh Yang Mulia Awang Muhammad Najib bin Haji Latif, Presiden Persatuan Kemajuan Insan (KESAN).

Dalam taklimat tersebut, para pelajar diajarkan dan dibimbing cara mengenal pasti permasalahan atau keperluan di dalam mencapai matlamat mereka.

Taklimat juga turut menyentuh mengenai cara yang mudah dan lebih baik dalam membuat keputusan semasa merancang matlamat jangka masa panjang atau pendek serta kesannya di masa hadapan.

Para pelajar juga berkesempatan untuk mengajukan beberapa soalan dan menyuarakan pandangan masing-masing sepanjang taklimat tersebut.