PROGRAM LAWATAN ILMIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO, INDONESIA KE UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

Share News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent News

14 November 2022, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia telah mengadakan Program Lawatan Ilmiah yang mana Pusat Pengajian Siswazah (PPS), Universiti Islam Sultan Sharif Ali diamanahkan untuk melaksanakan program tersebut yang berlangsung di UNISSA.

Program Lawatan Ilmiah ini bertujuan bagi mengaktifkan Memorandum Perjanjian Persefahaman (MoU) yang masih berjalan antara dua buah institusi pengajian tinggi (IPT) Islam. Program ini dihadiri oleh Pengarah Pusat Pengajian Siswazah (PPS), Dr Azme bin Haji Matali. Turut hadir ialah Timbalan Pengarah, Dr Hajah Masuriyati binti Haji Yahya, ketua-ketua Program Siswazah UNISSA serta seramai 40 siswazah dari kedua-dua IPT Islam berkenaan. Manakala, rombongan yang dihadiri oleh IAIN Palopo, Indonesia terdiri daripada Direktor Pascasarjana IAIN Palopo, Dr. H.M. Zuhri Abu Nawas, wakil Direktur Pascasarjana Dr. Edhy Rustan, pensyarah-pensyarah, kakitangan serta siswazah IAIN Palopo.

Acara program tersebut berbentuk diskusi ilmiah melalui penyampaian kertas kerja yang telah disampaikan oleh beberapa tenaga akademik UNISSA dan IAIN Palopo sebagai pembentang. Pertemuan antara kedua-dua IPT Islam dapat mengeratkan lagi silaturrahim yang sudah terjalin sekian lama disamping memperoleh ilmu yang bermanfaat.