PROGRAM LAWATAN DAN LATIHAN KAWAD BERSAMA POLIS KADET POLIS (PKP) UNISSA DAN KOR SUKSISS, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) Sabah.

Share News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent News

7- 9 Oktober 2022, Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) melalui Unit Beruniform Pasukan Kadet Polis (PKP UNISSA) bersama Pusat Latihan Polis Gadong, Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB) telah mengadakan program lawatan dan latihan kawad bersama Kor Suksis, Universiti Teknologi Mara (UiTM) cawangan Sabah dengan keramaian rombongan seramai 22 orang yang terdiri daripada 2 guru pengawas, 2 anggota jurulatih PLP dan 17 pelajar PKP  UNISSA yang diketuai bersama oleh C/Insp Ibrahim bin Haji Saili, Pmk Pegawai Menguasa PKP, Pasukan Polis Diraja Brunei dan K/SM Dr Adam bin Haji Jait, Pengarah Pusat Teknologi Maklumat dan Multimedia UNISSA juga selaku guru pengawas PKP UNISSA.

Program lawatan dan latihan kawad bersama ini merupakan program yang julung-julung kalinya diadakan oleh PKP UNISSA ke Kor Suksis UiTM cawangan Sabah. Antara tujuan utama program lawatan dan latihan kawad bersama ini adalah bagi berkongsi sama pengalaman, membina hubungan baik di antara kedua-dua pasukan untuk mempelajari amalan-amalan terbaik dari pihak Kor Suksis UiTM cawangan Sabah  dan Pasukan Kadet Polis Diraja Brunei. Di samping itu, ia juga untuk melaksanakan aktiviti, membina displin yang kuat, sikap keyakinan yang tinggi dan kepimpinan serta memberikan peluang pendedahan yang lebih luas tentang dunia luar yang mempunyai kesamaan dan kelainan dari segi pergerakan kawad, latihan-latihan dan apa jua yang berkaitan dengan ahli-ahli pasukan