PENDAFTARAN BAGI HALALAN THAYYIBAN WORKSHOP ON ANIMAL WELFARE AND SLAUGHTER: A HOLISTIC APPROACH TO PRODUCE HALAL AND HIGH QULAITY MEAT

Share News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent News

Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) melalui Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat dengan kerjasama Pusat Penyelidikan Halalan Thayyiban akan menawarkan Halalan Thayyiban Workshop on Animal Welfare and Slaughter kepada pegawai-pegawai dan kakitangan kerajaan atau bukan kerajaan, para belia serta orang ramai yang berminat.

Adapun tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang cara penjagaan haiwan sebelum dan semasa penyembelihan, memberikan pengetahuan mengenai perbezaan antara sembelihan haiwan secara stunning dan tradisional halal dan mengetengahkan konsep Thayyiban dalam pengurusan rantaian bekalan daging halal.

Untuk makluman orang ramai, Halalan Thayyiban Workshop on Animal Welfare and Slaughter ini akan diadakan selama 1 hari iaitu pada hari Khamis, 21hb Julai 2022M, jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang, di Kampus UNISSA Sinaut. Yuran pendaftaran bagi Halalan Thayyiban Workshop on Animal Welfare and Slaughter ini adalah BND $100.00 (bagi setiap seorang peserta).

Pendaftaran bolehlah dibuat melalui link: https://bit.ly/SLAUGHTER_WAWS.Tarikh tutup pendaftaran bagi bengkel ini ialah pada hari Rabu, 29 Jun 2022, jam 4.30 petang. Sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut mengenai bengkel ini, orang ramai bolehlah menghubungi Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat, UNISSA di talian 2462000 sambungan 204/202 ataupun melayari laman sesawang www.unissa.edu.bn atau menghantar email ke C4L@unissa.edu.bn.