PENANDATANGANAN MEMORANDUM PERSEFAHAMAN UNISSA DAN UIN ANTASARI

Share News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent News

3 Oktober 2022, Acara Penandatanganan Memorandum Persefahaman (MoU) antara Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) dan Universitas Islam Negeri Antasasri Banjaramasin, Indonesia adalah antara acara yang diadakan dalam program lawatan daripada pelajar Diploma Pascasiswazah Kehakiman dan Guaman Syarie, Universitas Sultan Azlan Shah.dan mesuarat AIUA kali ke-3.

Mendatangani bagi pihak UNISSA, Yang Mulia Dr Haji Norarafan bin Haji Zainal, Rektor UNISSA dan manakala mewakili pihak UIN Attasari, Banjarmasin iaitu Yang Mulia Prof Dr Mujiburrahman. Rektor Antasari, Banjarmasin Indonesia.