PENANDATANGANAN MEMORANDUM OF AGRREMENT (MOA) FAKULTI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG UNISSA DAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM SOSIAL SCIENCE, UNIVERSITI SULTAN AZLAN SHAH (USAS)

Share News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent News

3 Oktober 2022, Majlis Penandatanganan Memorandum Kerjasama (MoA) antara Fakulti Syariah dan Undang-Undang, (FSU) UNISSA dan Fakulti Pengajian Islam Sosial Science, Universiti Sultan Azlan Shah (USAS).

Mewakili penandatanganan memorandum tersebut ialah Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang iaitu Yang Mulia Dr Hajah Nurzakiah binti Haji Ramle, bagi pihak UNISSA, Yang Mulia Universiti Sultan Azlan Shah (USAS) Acara penandatanganan telah disaksikan oleh Yang Mulia Dr Haji Norarafan bin Haji Zainal, Rektor UNISSA, Naib Canselor USAS, Ybhg Tan Sri Prof Dr Nordin Kardi dan Rektor UIN Antasari Banjarmasin Indonesia, Yang Mulia Prof Dr Mujiburrahman.