Penandatangan Surat Niat di antara Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam (FEKIm), UNISSA bersama Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan (FKAL),Universiti Malaysia Sabah (UMS).

Share News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent News

Khamis, 25 April 2024 – Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) melalui Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam (FEKIm) telah mengadakan pendandatangan surat niat bersama Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan (FKAL),Universiti Malaysia Sabah (UMS).