Office of Career Advancement and Industrial Networking

News

bbd9f5d6-8f6c-4da7-a490-87c6a389bc3b

Bengkel Kerjaya : Klinik Penulisan CV

image_6483441

Program Penempatan Khas Alumni UNISSA Di Muara Port Company Sdn Bhd

Events

Taklimat Persiapan Menceburi Bidang Kerjaya | Siri 1
March 30, 2022 2:30 pm
Dalam Talian Zoom

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000

+673 8113725

ocean@unissa.edu.bn

ocean.unissa

 

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M. | 1:30P.M. – 4:30P.M.

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000

+673 8113725

ocean@unissa.edu.bn

ocean.unissa

 

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M. | 1:30P.M. – 4:30P.M.