Centre for Research and Publication

UNISSA PRESS NEW RELEASES 2022

UNISSA PRESS MENYERTAI BAZAR BUKU 2022
DI PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, DAERAH TUTONG

UNISSA PRESS MENYERTAI PAMERAN DAN JUALAN BUKU
DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

UNISSA PRESS SERTAI PESTA BUKU ANTARABANGSA
DI KUALA LUMPUR

MAJLIS PELANCARAN BUKU-BUKU TERBITAN TERBAHARU
UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI 1443H/2021M

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Simpang 347, Jalan Pasar Gadong
Gadong BE1310
Negara Brunei Darussalam

Tel: +673 2462000 Ext 332
Email: crp@unissa.edu.bn

UNISSA PRESS

Simpang 347, Jalan Pasar Gadong, Gadong BE1310

Negara Brunei Darussalam

Tel: +673 2462000 ext. 332

Mobile: + 673 7229 531

email: unissapress@unissa.edu.bn

Instagram: unissapress

Facebook: Unissa Press

 

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45 A.M. – 12:15 noon. | 1.30 P.M. – 4:30P.M.

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Simpang 347, Jalan Pasar Gadong
Gadong BE1310
Negara Brunei Darussalam

Tel: +673 2462000 Ext 332
Email: crp@unissa.edu.bn

UNISSA PRESS

Simpang 347, Jalan Pasar Gadong, Gadong BE1310

Negara Brunei Darussalam

Tel: +673 2462000 ext. 332

Mobile: + 673 7229 531

email: unissapress@unissa.edu.bn

Instagram: unissapress

Facebook: Unissa Press

 

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45 A.M. – 12:15 noon. | 1.30 P.M. – 4:30P.M.