MUZAKARAH BERSAMA PELAJAR 2021/2022

Majlis muzakarah bersama pelajar diadakan pada minggu pertama selepas pembukaan semester pada tahun 2022. contoh