MESYUARAT KAIB-XV

Share News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent News

Khamis, 6 Jun 2024 – Mesyuarat KAIB ke-XV 2024 di Brunei Darussalam

RESOLUSI

Konferensi Antarabangsa Islam Borneo Ke-15 (KAIB XV)

Tema: Membangun Masyarakat dan Perbandaran Islam yang Mampan

  1. Menubuhkan pusat kajian dan pelestarian manuskrip Islam yang bertanggung jawab memelihara dan melestarikan manuskrip sebagai sumber kajian berkaitan ugama, identiti, asal-usul, sejarah tradisi dan legasi masyarakat rantau ini.
  2. Menyokong usaha untuk mentakrif semula dan menyesuaikan 17 SDGs sedia ada melalui nilai-nilai Islam, memastikan ia mencerminkan kepercayaan, budaya, dan keperluan komuniti ini berdasarkan Maqasid Al-Shari’ah.
  3. Memastikan perancangan dan pembangunan strategik Ummah dalam bidang utama, seperti ekonomi, pendidikan, dakwah, undang-undang, pengurusan masjid, dan pembangunan sosio-budaya.
  4. Menubuhkan kerangka kerja secara kolaborasi untuk institusi zakat dan waqaf di seluruh Borneo bagi meningkatkan kualiti pengurusan zakat dan waqaf dalam usaha pengurangan kemiskinan.
  5. Mengukuhkan sinergi antara pemimpin, tokoh-tokoh agama dan komuniti untuk memajukan prinsip Islam wasaiyyah yang akan menyumbang kepada kestabilan serantau dan keamanan global.
  6. Menggalakkan universiti untuk memainkan peranan penting dalam pembangunan modal insan seimbang yang berilmu, beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia serta berkemahiran dalam pelbagai bidang.
  7. Menyokong inisiatif seperti model Quintuple Helix-5r (relation, reduction, reform, return, resilience) yang mengintegrasikan perspektif universiti, industri, kerajaan, komuniti, dan ekologi untuk memajukan pendidikan dan pembangunan mampan.
  8. Memartabatkan amalan perbandaran beretika yang menekankan keadilan, kesaksamaan, kebijaksanaan dan kebajikan.
  9. Menangani cabaran yang berkaitan dengan konteks budaya, struktur tadbir urus, dan dinamika sosio-ekonomi, menyesuaikan strategi kepada realiti tempatan.