Makluman Bagi Pelajar / Notice For Students – Semester 1, 2022/2023

Share News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent News

Makluman Bagi Pelajar / Notice For Students – Semester 1, 2022/2023

Untuk makluman Mahasiswa/Mahasiswi UNISSA, kalendar akademik dan tarikh-tarikh penting bagi sem 1, 2022/2023 boleh dimuat turun seperti pautan dibawah.

For UNISSA Students’ information, the Academic Calendar and Important Dates for Semester 1, 2022/2023 can be downloaded as link below.

Kalendar Akademik / Academic Calendar:

https://unissa.edu.bn/storage/2022/08/Academic-Calendar-2022-2023-Senate-23.04.2022-updated-version.pdf

Tarikh-Tarikh Penting Untuk Pelajar / Key Dates For Students:

https://unissa.edu.bn/storage/2022/08/UNISSA-SEM-1-KEY-DATES-FOR-STUDENTS.pdf