MAJLIS PENANDATANGANAN MEMORANDUM PERJANJIAN DI ANTARA FAKULTI PERTANIAN, UNISSA DAN PENGUSAHA-PENGUSAHA PERTANIAN BRUNEI DARUSSALAM SEMPENA MAHRAJAN HAFL AT-TAKHARRUJ KALI KE-13

Share News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent News

Sinaut, 23 Ogos – Bersempena Mahrajan Hafl At-Takharruj Kali ke-13, Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) melalui Fakulti Pertanian (FP) telah mengadakan Majlis Penandatanganan Memorandum Perjanjian (MoA) di antara UNISSA bersama empat pengusaha pertanian Brunei Darussalam.

Penandatangan MoA tersebut adalah di antara Fakulti Pertanian UNISSA dengan Maya Breeder Farm; RZ Prisma Enterprise; Hasmit Enterprise; dan Ibnu Anwari Enterprise.

Menandatangani bagi pihak UNISSA ialah Dekan, Fakulti Pertanian, UNISSA, Profesor Madya Dr. Hajah Rose binti Abdullah yang disaksikan oleh tetamu kehormat majlis, Dr Haji Norarfan bin Haji Zainal, Rektor UNISSA. Manakala mewakili pengusaha pertanian terlibat ialah pengarah-pengarah syarikat berkenaan.

Jalinan kerjasama antara UNISSA dengan pengusaha-pegusaha tersebut adalah salah satu usaha dalam mewujudkan, menggalakkan dan membangunkan kerjasama dalam bidang penyelidikan, pendidikan dan program latihan berkaitan pertanian.