LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE ROYAL BRUNEI CULINARY (RBC)

Share News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent News

LAMBAK, Selasa, 11 September – Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) melalui Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam (FPPI) telah membuat lawatan sambil belajar bagi kursus CM3311 Islamic Service Management di Royal Brunei Culinary (RBC) di Lambak Kanan. Lawatan ini diketuai oleh pensyarah, Dr Khatijah binti Othman dan penolong pensyarah, Noorhizrah binti Mohammad. Sebanyak 14 orang pelajar dari tahun 3 dan 4 Sarjana Muda Pengurusan Pembangunan serta seorang pelajar minor dari Sarjana Muda Halal Science telah ikut menyertai lawatan ini.

Antara objektif-objektif bagi lawatan sambil belajar ini adalah untuk memberi pendedahan dan pendekatan yang lebih luas tentang Islamic Services Management, membuka peluang bagi pelajar untuk mempelajari dan melihat bagaimana sesebuah organisasi menguruskan perniagaan dari segi perancangan, pemasaran serta mematuhi undang-undang Islam.