KUNJUNGAN ROMBONGAN DARIPADA UNIVERSITAS AIRLANGGA, INDONESIA

Share News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent News

26 November 2022, Kunjungan daripada Universitas Airlangga , (UNAIR) Indonesia.Rombongan daripada UNAIR turut berkesempatan membuat kunjungan di Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam,(FEKIm) UNISSA dalam membincangkan kerjasama aktiviti-aktiviti mobiliti dan program yang dapat dilaksanakan nanti.