KUNJUNGAN MUHIBBAH UNISSA KE UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA ISLAM MALAYSIA (IIUM) & PENANDATANGANAN LETTER OF INTENT (LOI)

Share News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent News

19 Oktober 2022, Rombongan UNISSA yang diketuai oleh Yang Mulia Dr Haji Norarfan bin Haji Zainal, Rektor UNISSA telah menggadakan kunjungan muhibbah dan Perbincangan dua hala bersama Rektor Universiti Islam Antarabangsa Islam Malaysia (IIUM), Ybhg Prof Emeratus Tan Sri Dr Dzulkifli Abdul Razak.

Kunjungan diteruskan dengan Penandatangan Letter of Intent (LoI) antara Pusat Penyelidikan Halalan Tayyiban & Fakulti Pertanian UNISSA bersama The International Institute for Halal Research and Training (INHART), IIUM.

Mendatangani bagi pihak UNISSA, Yang Mulia Pengiran Dr Hajah Norkhairiyyah binti Pengiran Haji Hashim, Pengarah Pusat Penyelidikan Halalan Thayibban & Yang Mulia Dr Cristalina binti Haji Jalil Marsal, Dekan Fakulti Pertanian UNISSA.