KUNJUNGAN MUHIBBAH DARIPADA ROMBONGAN DARIPADA FAKULTAS SYARIAH, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN MAULANA HASSANUDDIN, BANTEN

Share News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent News

8 Disember 2022, kunjungan muhibbah daripada Rombongan daripada Universitas Islam Sultan Maulana Hassanuddin, Banten, Indonesia daripada Fakultas Syariah.

Rombongan dialu-alukan oleh Yang Mulia Prof Madya Dr Siti Sara binti Ahmad Pemangku Rektor UNISSA, Dr Hajah Lilly Suzanna Haji Shamsu, Penolong Rektor UNISSA dan wakil daripada Fakulti Syariah Dan Undang-Undang UNISSA.