KULIAH KHAS TEAM TEACHING: RESEARCH DESIGN

Share News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent News

SELASA, 5 September 2023 – Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) melalui Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam (FPPI) telah mengadakan Kuliah Khas Team Teaching bagi modul Methodology for Development Management yang disampaikan oleh Professor Madya Dr Fadzila Azni Ahmad, Universiti Sains Malaysia (USM).

Program “Team-Teaching” bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran berfikir pelajar. Pendedahan pelajar kepada pakar tambahan dengan pengalaman dan contoh yang relevan dari luar negara merupakan salah satu aspek penting untuk menimba lebih banyak pengetahuan bagi memenuhi matlamat dan objektif kursus yang mereka ambil.

Kuliah khas ini diadakan secara hybrid yang mana para pelajar mengikuti sesi tersebut secara dalam talian talian dengan menggunakan aplikasi Webex.com. Sesi kuliah kemudian diakhiri dengan sesi soal jawab daripada para pelajar.