KULIAH KHAS PROF DR. USTAZ ABDUL SOMAD BAGI PROGRAM DIPLOMA KEBANGSAAN DA’IE DAN KEPIMPINAN DAN PROGRAM DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM

Share News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent News

Khamis, 28 September 2023– Di dalam era digital masa kini, pendekatan dakwah perlu dipelbagaikan agar ia tetap signifikan dan menepati golongan sasaran. Di samping itu juga, setiap para da’ie perlu mempersiapkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan agama yang baik, kreatif dan inovatif agar penyampaian dakwah kekal relevan dan dapat menarik lebih ramai orang terutama golongan muda.

Justeru itu, Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) melalui Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat dengan kerjasama Fakulti Usuluddin menjemput Profesor Dr Ustaz Abdul Somad Batubara selaku Profesor Kunjungan Fakulti Usuluddin bagi menyampaikan kuliah khas bertajuk “Seni Pengucapan Umum” kepada pelajar-pelajar dari Program Diploma Kebangsaan Da’ie dan Kepimpinan dan Program Diploma Pengajian Islam, UNISSA.

Kuliah Khas ini diadakan pada hari Khamis, 28 September 2023 bersamaan dengan 12 Rabiulawal 1445H. Kuliah Khas ini telah dihadiri oleh YM Dr Hajah Lilly Suzanna binti Haji Shamsu selaku Pemangku Rektor UNISSA, YM Dr Haji Hambali bin Haji Awang Jaili, Pemangku Penolong Rektor (Penyelidikan, Antarabangsa & Penyelidikan), YM Profesor Madya Dr Siti Sara Binti Haji Ahmad, Penolong Rektor (Akademik), pensyarah-pensyarah Fakulti Usuluddin serta pelajar-pelajar Program Diploma Kebangsaan Da’ie dan Kepimpinan dan Program Diploma Pengajian Islam UNISSA seramai 28 orang pelajar.

Antara objektif utama pengendalian kuliah khas ini adalah untuk memberikan kefahaman kepada pelajar tentang konsep, kaedah dan asas ilmu seni pengucapan umum serta kepentingannya bagi seorang da’ie. Ia juga adalah sebagai satu platform untuk mendedahkan para pelajar akan teori dan teknik pengucapan yang menarik dan berkesan serta untuk melatih para pelajar untuk dapat meningkatkan keyakinan dan kemahiran bertutur sebagai persiapan bekalan untuk menghadapi masyarakat kelak.