Viva-Voce (Program Sarjana Usuluddin)

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: August 8, 2022

Viva-Voce yang dijalankan bagi Program Sarjana Usuluddin ini diadakan pada 08 Ogos 2022. Pembentangan dalam Viva-Voce ini dibentangkan oleh Haji Muhammad Nazir bin Haji Othman (19MR205), Program Doktor Falsafah Usuluddin (secara Penyelidikan), Fakulti Usuluddin. Pembentangan yang membawa tema “Persepsi Pelajar UNISSA Terhadap Seni kHat Sebagai Medium Dakwah.” Siswazah tersebut dibawah penyeliaan Dr Hajah Masuriyati binti Haji Yahya dan penyelia bersama iaitu Muhammed Sahrin bin Haji Masri.