Viva-Voce (Program Sarjana Undang-Undang)

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: August 4, 2022

Viva-Voce sepertimana gambar dibawah ini diadakan pada 04 Ogos 2022. Pembentangan yang membawa tema “Hak Kanak-Kanak Di Bawah Undang-Undang Negara Brunei Darussalam Dan Perbandingannya Dengan United Nations Convention On the Rights of The Child (UNCRC) Artikel 14, 20 Dan 21” yang dibentang oleh Hajah Norhartijah binti Haji Puteh(20MR1003), Program Sarjana Undang-Undang, Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Siswazah tersebut dibawah penyeliaan Dr Hajah Hanan Binti Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (DR) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz.