Viva-Voce Program Sarjana Sejarah dan Tamadun Islam bagi Nurhamizah binti Jasni.

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: March 11, 2023

Viva-Voce(Peperiksaan Lisan) ini telah diadakan pada 11 Mac 2023. Pembentangan yang membawa tema “Kaedah Al-Baghdadi: Sejarah dan Penerimaannya Di Negara Brunei Darussalam” Tema ini dibentang oleh Nurhamizah binti Jasni (18MR407), Program Sarjana Sejarah dan Tamadun Islam, Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam. Siswazah tersebut dibawah penyeliaan Dr Mariam binti Abdul Rahman.