Viva-Voce (Peperiksaan Lisan) Program Sarjana Sejarah dan Tamadun Islam

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: January 25, 2023

Viva-Voce(Peperiksaan Lisan) ini telah diadakan pada 25 Januari 2023. Pembentangan yang membawa tema “Pemahan Negara Zikir : Pengalaman Solat Fardhu Dalam Kalangan Pelajar IPT di Brunei Darussalam.” Tema ini dibentang oleh Siti Nabilah binti Karim (19MR112), Program Sarjana Sejarah dan Tamadun Islam, Fakulti Pembangunan dan Pengurusan Islam. Siswazah ini dibawah penyeliaan Dr Hajah Ummi Faizah binti Haji Abdul Rahman.