Viva-voce (Peperiksaan Lisan) Program Sarjana Ekonomi Islam

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: February 4, 2023

Viva-Voce ini telah diadakan pada hari Sabtu, 04 Februari 2023. Pembentangan yang membawa tema “The Influence of Macroeconomics Variables On Sovereign Sukuk Issuance In Indonesia” yang dibentang oleh Hilda Lutfiani (18MR902), Program Sarjana Ekonomi Islam, Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam. Siswazah tersebut dibawah penyeliaan Dr Muhammad Zaki bin Haji Zaini/Jaineh.