Viva-Voce (Peperiksaan Lisan)- Nurul Atiqah binti Haji Abd Latif

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: June 1, 2023

Viva-Voce sepertimana poster (Imej 1.0) diatas ini telah diadakan pada hari Khamis, 1 Jun 2023. Pembentangan yang membawa tema “Kelas Bimbingan Muslimah as an Islamic Lifelong Learning Programme in Brunei Darussalam: An Overview”

yang dibentang oleh Nurul Atiqah binti Haji Abd Latif (19MR114), Program Sarjana Pengurusan Pembangunan, Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam. Siswazah tersebut dibawah penyeliaan Dr Hajah Lilly Suzana binti Haji Shamsu.