Viva-Voce (Nour Eddine Chagraoui (19MR125)

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: June 7, 2023

Viva-Voce sepertimana poster dibawah ini (Imej 2.0) diadakan pada 07 Jun 2023. Pembentangan yang membawa tema

معهد تحفيظ القرآن للسلطان الحاج حسن البلقية وأثره في التنمية الإسلامية في بروناي دارالسلام

yang dibentang oleh Nour Eddine Chagraoui (19MR125), Program Sarjana Sejarah & Tamadun Islam (secara penyelidikan) Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam tersebut dibawah penyeliaan Profesor Madya Dr Naamane Djeghim.