Viva-Voce – Jupriadi bin Ramli (19MR206)

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: June 12, 2023

Viva-Voce ini telah diadakan pada 10 Jun 2023. Pembentangan yang membawa tema “Perkahwinan Dengan Ahli Al-Kitab Menurut Mazhab Syafi’i Dan Kesannya Terhadap Institusi Keluarga Islam yang dibentang oleh Jupriadi bin Ramli (19MR206), Program Sarjana Mazhab Syafi’I (secara penyelidikan)Pusat Penyelidikan Mazhab Syafi’i. Siswazah tersebut dibawah penyeliaan Profesor Madya Dr Ibnor Azli bin Ibrahim.