Viva-Voce – Haji Rahman bin Haji Ahim (21MR1001)

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: June 12, 2023

Viva-Voce sepertimana gambar dibawah (Imej 4.0) ini diadakan pada 12 Jun 2023. Pembentangan yang membawa tema “Penerimaan Pelajar Terhadap Media Teknologi Radio Dalam Membangun Komunikasi Berkesan” yang dibentang oleh Haji Rahman bin Haji Ahim (21MR1001), Program Sarjana Teknologi Media dan Komunikasi Islam (secara penyelidikan) Fakulti Teknologi Islam. Siswazah tersebut dibawah penyeliaan Dr Dayang Hajah Tiawa @ Noriah binti Awang Haji Hamid.