Viva-Voce bagi Program Sarjana Syariah

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: October 31, 2022

Peperiksaan Lisan (Viva-Voce) ini diadakan pada 31 Oktober 2022. Pembentangan yang membawa tema “Faktor dan Kesan Poligami Terhadap Institusi Kekeluargaan di Brunei Darussalam” yang dibentang oleh Mohammad Bazli Azhar bin Haji Mohd Yussof (20MR1022), Program Sarjana Pengurusan Pembangunan (secara Penyelidikan), Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam. Siswazah tersebut dibawah penyeliaan Dr Hajah Nurzakiah binti Haji Ramlee.