Viva-Voce bagi Program Sarjana Sejarah dan Tamadun Islam

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: November 7, 2022

Aktiviti ilmiah Viva-Voce ini diadakan pada 7 November 2022. Pembentangan yang membawa tema “Kajian Peranan Perlembagaan Negeri Brunei 1959 Dalam Melestari Tamadun Islam ” yang dibentang oleh Siti Nor Anis Nadiah binti Haji Mohamad (19MR113), Program Sarjana Sejarah dan Tamadun Islam (secara Penyelidikan), Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam. Siswazah tersebut dibawah penyeliaan Dr Mariam binti Abdul Rahman.