Viva-Voce bagi Program Sarjana Sains Halal (Undang-Undang Halal)

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: November 9, 2022

Viva-Voce ini diadakan pada 9 November 2022. Pembentangan yang membawa tema “Isu Pengimpot Produk Kecantikan dan Kesihatan Mengikut Undang-Undang Negara Brunei Darussalam” yang dibentang oleh Adee Aiman bin Haji Muhidin (18MR1003), Program Sarjana Sains Halal (Undang-Undang Halal) (secara Penyelidikan), Pusat Penyelidikan Halalan Thayyiban. Siswazah tersebut dibawah penyeliaan Prof Madya Dr Nurdeng Deuraseh.