Viva-Voce bagi Program Sarjana Mazhab Shafi’i

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: December 28, 2022

Aktiviti Ilmiah ini diadakan pada 28 November 2022. Pembentangan yang membawa tema “Analisis Fatwa Muamalat Berasaskan Maqasid Syariah Di Negara Brunei Darussalam” yang dibentang oleh Hajah Bazilah binti Mudim Haji Kasra, Program Sarjana Mazhab Shafi’I (secara Penyelidikan), Pusat Pengajian Mazhab Shafi’I dibawah penyeliaan Dr Azme bin Haji Matali.