Viva-Voce bagi Doktor Falsafah Pusat Penyelidikan Mazhab Syafi’i

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: January 18, 2023

Viva-Voce(Peperiksaan Lisan) ini telah diadakan pada 18 Januari 2023. Pembentangan yang membawa tema “Pembedahan Plastik Dalam Mazhab Syafi’i:Kajian Perbandingan Fatwa-Fatwa Di Brunei Darussalam dan Indonesia.” Tema ini dibentang oleh Fatahillah (18P701), Doktor Falsafah Pusat Penyelidikan Mazhab Syafi’i, Pusat Penyelidikan Mazhab Syafi’i. Siswazah tersebut dibawah penyeliaan Prof. Madya Dr Haji Abdurrahman Raden Aji Haqqi dan penyelia bersama iaitu Dr Azme bin Haji Matali.