Viva-Voce bagi Doktor Falsafah Bahasa Arab

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: November 17, 2022

Aktiviti Ilmiah ini diadakan pada 17 November 2022. Pembentangan yang membawa tema “أثر الشعر العربي في شعر العلماء في أرخبيل الملايو: دراسة تحليلية مقارنة” yang dibentang oleh Hajah Norhayati Binti Haji Abd Karim (18P301), Doktor Falsafah Bahasa Arab, Fakulti Bahasa Arab dibawah penyeliaan Profesor Dr Moustafa Mohamed Rizk Elsawahly.